Sıkça Sorulan Sorular

Yaz Okulu takvimini, açılması önerilen dersleri ve ücretlerini nereden öğrenebilirim?
http://yazokulu.bilgi.edu.tr/ sayfasından 6 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Yaz Okulu´nda hangi dersler açılmaktadır?
Güz ve bahar dönemlerindeki bütün zorunlu ve seçmeli dersler yaz okulunda açılmayabilir. Öte yandan hem fakülteler hem de Yaz Okulu Koordinatörlüğü özellikle dönem içi zorunlu derslerin açılabilmesi için özel bir çaba sarf etmektedir. Ayrıca çoğunlukla online olarak verilen genel seçmeli (general elective, GE) derslerin sayısı zamanla artırılmıştır.

Yaz Okulu´nda derslerin açılması için kayıtlı öğrenci sayısı şartı var mıdır?
Evet vardır. Bu sayılara Mütevelli Heyet ve Rektörlük tarafından kayıt işlemi sona erdiğinde karar verilecektir.

Yaz Okulu´nda en fazla kaç ders alabilirim?
En fazla 3 ders olmak kaydıyla 21 kredilik seçim yapılabilmektedir. Öğrencinin yaz okulunda alacağı derslerle birlikte mezuniyet durumu söz konusu oluyor ise, Fakülte Yönetim Kurulu onayıyla en fazla 5 ders alınabilmektedir.

Kredi ücretini ödediğim dersin açılmadığı durumda ne olur?
Yaz Okulu takviminde belirtilen 29 Haziran 2020 tarihinde mesai bitimine kadar gelen başvurular için ödenen ücretin tamamı en geç 10 iş gününde iade edilmektedir.

Yaz Okulu´nda başka bir üniversiteden ders almak mümkün müdür? 
Başka yükseköğretim kurumlarından ders alarak ders ve kredi saydırmak isteyen öğrencilerin, öncelikle kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurullarına başvurmaları gerekmektedir. Öğrenciler, ilgili yönetim kuruluna ders almak istedikleri üniversite, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya program ile almak istedikleri dersleri bildirmelidirler. İlgili yönetim kurulunun dışarıdan alınacak derslerin BİLGİ’de hangi koşullar ile saydırılabileceğine ilişkin ön karar alması gerekmektedir. Öğrenci, dışarıdan aldığı dersi başarıyla tamamlarsa sadece dersi geçmiş olarak kabul edilir, alınan notun genel not ortalamasına etkisi olmaz.

Yaz Okulu´nda açılmayan dersler için ne yapmak gerekmektedir?
Yaz Okulu Koordinatörlüğü’ne yeterli sayıda isimden oluşan talep dilekçesi gelirse, Koordinatörlük dersin açılması için ilgili bölüm ile özel bir çalışma yürütebilir.

Yaz Okulu´nda dersten çekilmek (withdrawal) mümkün müdür?
Takvimde belirtilen tarihlerde ücret iadeli ve ücret iadesiz olarak derslerden çekilmek mümkündür.

Yaz Okulu´nda kayıt danışmanından onay almak gerekli midir?
Hayır. Yaz Okulu´nda eğer onay (consent) şartı varsa sadece ilgili dersin hocasından onay almak gerekebilir. Kayıt ya da ders ekleme/bırakmak (add-drop) için onay gerekmemektedir.

Yaz Okulu´nda sınavlar nasıl olmaktadır?
Yaz Okulu´nda not değerlendirme sistemi dersin öğretim yılı içerisinde (güz-bahar) nasıl verildiyse aynı şekilde olmak zorundadır. Örneğin normal dönemde final sınavı olan bir dersin yaz okulunda da final sınavı olmak zorundadır.

Bütünlemeye kalan ders/derslerden geçme durumunda ücret iadesi nasıl olmaktadır?
Yaz Okulu’na kayıt yaptıranlar öğrencilerin bütünleme sonuçları açıklandıktan sonra derslerden geçme durumu söz konusu olursa, ilgili öğrencilere geçtikleri derslere dair ücret iadeleri koşulsuz olarak yapılacaktır.