İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaz Okulu'nda lisans, önlisans ve lisansüstü dersleri verilmektedir. Yaz Okulu’nda açılan dersin kredisi yarıyıldaki kredisiyle aynı olmakla birlikte, verilen ders saati (haftalık saat) yarıyıldakinin iki katıdır. Yaz Okulu’nda açılacak derslere Fakülte Yönetim Kurulları tarafından karar verilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Laureate International Universities | Laureate Education