Haber & Duyurular

İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından öğrenciler de Yaz Okulu için başvuruda bulunabilir.

LİSANS-ÖNLİSANS Kayıt Tarihleri: 23 Haziran-10 Temmuz 2023 / Yaz Okulu: 10 Temmuz-1 Eylül 2023
LİSANSÜSTÜ Kayıt Tarihleri: 23 Haziran-10 Temmuz 2023 / Lisansüstü Yaz Okulu: 10 Temmuz 2023-1 Eylül 2023

İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından öğrenciler de Yaz Okulu için başvuruda bulunabilir.

LİSANS-ÖNLİSANS Kayıt Tarihleri: 23 Haziran-10 Temmuz 2023 / Yaz Okulu: 10 Temmuz-1 Eylül 2023
LİSANSÜSTÜ Kayıt Tarihleri: 23 Haziran-10 Temmuz 2023 / Lisansüstü Yaz Okulu: 10 Temmuz 2023-1 Eylül 2023

2022-2023 Akademik Yılı’nda Yaz Okulu dersleri ve ara sınavlar ile final sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaz Okulu'nda lisans, önlisans ve lisansüstü dersleri verilmektedir.

Yaz Okulu’nda açılan derslerin kredileri yarıyıldaki kredileriyle aynıdır. Yaz Okulu’nda verilen ders saati ise (haftalık saat) yarıyıldakinin iki katıdır. Yaz Okulu’nda açılacak derslere fakülte yönetim kurulları tarafından karar verilir.