YAZ OKULU

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaz Okulu'nda lisans, önlisans ve lisansüstü dersleri verilmektedir. Yaz Okulu’nda açılan dersin kredisi yarıyıldaki kredisiyle aynı olmakla birlikte, verilen ders saati (haftalık saat) yarıyıldakinin iki katıdır. Yaz Okulu’nda açılacak derslere Fakülte Yönetim Kurulları tarafından karar verilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından öğrenciler de Yaz Okulu için başvurabilir.

LİSANS-ÖNLİSANS
Kayıt Tarihleri:
13-25 Haziran 2018
Yaz Okulu: 2 Temmuz-17 Ağustos 2018

LİSANSÜSTÜ
Kayıt Tarihleri:
25-28 Haziran 2018
Lisansüstü Yaz Okulu: 2 Temmuz-17 Ağustos 2018
Mimari Tasarım Yaz Okulu: 9 Temmuz-24 Temmuz 2018