YAZ OKULU

#

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında açılan Yaz Okulu'nda lisans ve önlisans dersleri verilmektedir. Yaz Okulu’nda açılan dersin kredisi yarıyıldaki kredisiyle aynı olmakla birlikte, verilen ders saati (haftalık saat) yarıyıldakinin iki katıdır. Yaz Okulu’nda açılacak derslere Fakülte Yönetim Kurulları tarafından karar verilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından öğrenciler de Yaz Okulu için başvurabilir.

Kayıt:
20-28 Haziran 2018

Yaz Okulu:
2 Temmuz-17 Ağustos 2018