Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YAZ OKULU ATÖLYELERİ
09 Temmuz – 24 Temmuz 2018
santral
istanbulKampüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği Yaz Okulu’nun üçüncüsü 9 Temmuz-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Alınan ve başarıyla tamamlanan her atölye, 5 kredilik bir lisans (4 kodlu dersler seçildiğinde) ya da yüksek lisans (5 kodlu dersler seçildiğinde) seçmeli ders yerine sayılacaktır. İki atölye birden alındığında (5 kodlu dersler) 5 kredilik iki seçmeli ders ya da -yüksek lisans öğrencileri için- 10 kredilik bir yüksek lisans proje stüdyosu yerine sayılacaktır.

Son Kayıt Tarihi:28 Haziran 2018

Detaylı bilgi için: Evren Aysev Deneç (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Direktörü) evren.aysev@bilgi.edu.tr

Ön kayıt için: Hülya Oral (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Araştırma Görevlisi) hulya.oral@bilgi.edu.tr

BAŞVURU KOŞULLARI:

BİLGİ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • ARCH 561 ve/veya ARCH 562 kodlu Yüksek Lisans Yaz Okulu dersleri sistemden seçilerek 25-28 Haziran 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
  • Eğer iki ders birden alınarak bir stüdyo dersi yerine saydırılacaksa ARCH 581 kodlu yüksek lisans dersi seçilerek kayıt yaptırılmalıdır.
  • Dersler, BİLGİ Mimarlık Yüksek Lisans öğrencilerine ücretsizdir.

BİLGİ Lisans Öğrencileri:

  • ARCH 477 ve/veya ARCH 478 kodlu Llsans Yaz Okulu dersleri sistemden seçilerek 13-22 Haziran 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
  • Ders ücreti kredi başına 450 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti 2.250 TL’dir.

BİLGİ Öğrencisi Olmayanlar:

  • Transkript fotokopisi / diploma / öğrenci belgesi
  • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
  • Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne verilmek üzere, Program Direktörü tarafından imzalanmış, ilgili Yaz Okulu derslerini almak istediğini belirten başvuru dilekçesi
  • Bütün belgeler Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilecektir.
  • Ders ücreti kredi başına 450 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti 2.250 TL’dir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için: Lisansüstü Öğrenci İşleri:
lisansustu@bilgi.edu.tr

Ödeme ile ilgili detaylı bilgi için Öğrenci Muhasebesi Ofisi:
Elizabet Nalbandiyanelizabet.nalbandiyan@bilgi.edu.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Lisansüstü Programı / Uluslararası Yaz Okulu 2018

Robotic Earth Crafts

Sayısal tasarım ve robot teknolojileri ile üretim, ekolojik tasarım yaklaşımıyla entegre edilebilir mi? “Robotic Earth Crafts” Yaz Okulu sayısal tasarım ve üretim sürecinde doğal parametrelerle ilişkilenme için bir denemedir. Yaz okulu boyuca teknoloji ve ekoloji ilişkisini tartışmak ve deneyimlemek üzere, hesaplamalı tasarım ve robot ile üretim, sıkıştırılmış toprak yapım sistemi ve permakültür tasarımı konularında seminerler ve uygulamalar olacak. Yaz okulundan beklenen sonuç, sıkıştırılmış topraktan yapılan, bitki hazneleri içeren mikro-permakültür sistem önerileridir.

“Robotic Earth Crafts” 1. Aşama - ARCH 561 / ARCH 477 - DESIGN STUDIES (9-16 Temmuz 2018)

İki aşamadan oluşan “Robotic Earth Crafts” Yaz Okulu’nun ilk aşaması, matematiksel yüzeyler, robot teknolojisi ve sıkıştırılmış toprak yapım tekniği ile ilgili seminerler ve uygulamalar içerecek. İlk aşamanın sonucunda, katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını tasarlayıp robotla üretecekler. Bu kalıplar kullanılarak sıkıştırılmış toprak blok denemeleri yapılacak.

“Robotic Earth Crafts” 2. Aşama - ARCH 562 / ARCH 478 - DESIGN PRACTICES (17-24 Temmuz 2018)

“Robotic Earth-Crafts” Yaz Okulu’nun ikinci aşaması, permakültür tasarımı ile ilgili seminerler ile başlayacak. Birinci aşamada başarılı bulunan sistem önerileri bu yönde geliştirilecek. Matematiksel yüzeylerden katı modellere, kalıba ve final forma ulaşma sürecinde parametrelerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi, geometrik formdaki boşlukların güneşle, sulama konularıyla, bitkiyle ve bedenle ilişkilenmesi tasarımın geliştirme sürecinde deneyimlenecek konular olacak. Katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını revize ederek robot yardımıyla yeniden üretecek.

Yaz Okulu’nun sonucunda sıkıştırılmış topraktan yapılan, bitki hazneleri içeren mikro-permakültür sistem önerileri, saksı, kent mobilyası, mekan düzenlemeleri için bir eleman, peyzaj tasarımı elemanı ya da kent bahçesi eskizi gibi düşünülebilir. Bu ürünler, sayısal üretimin, yerel ve doğal malzemeler ve tekniklerin potansiyellerini yeniden açığa çıkarabilecek yönde kullanımı ve ekolojik tasarımla ilişkilenmesi araştırmasında birer prototip olacaktır.

Yürütücüler

Tuğrul Yazar ve Fulya Özsel Akipek (POTplus Tasarım-Araştırma Grubu)

 

Yardımcılar

Hülya Oral (Araştırmacı)

Rahman Çelebi (Üretim Laboratuvarı Teknisyeni)

 

Danışmanlar

Özgül Öztürk (Sıkıştırılmış Toprak Yapı Tekniği Uzmanı)

Dilek Yürük (Permakültür Tasarım İlkeleri Uzmanı)

 

Görsel İletişim

hop (Grafik Gasarım)

Sinem Serap Duran (Video Sanatçısı)

 

Tuğrul Yazar

Tuğrul Yazar hesaplamalı tasarım araştırmacısı mimardır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu ve doktora derecesini 2009’da aynı okulun Bilgisayar Ortamında Mimarlık Programı’ndan 2009’da aldı. Hesaplamalı tasarım ve üretim teknolojileri hakkında araştırmaları ve yayınları bulunan Yazar, 2010 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tasarı geometri, tasarı hesaplama, matematik, parametrik modelleme ve temel tasarı dersleri veriyor. Yaptığı araştırmaların bir bölümünü kendi blogu designcoding.net adresinde paylaşıyor. Kendi youtube kanalında hesaplamalı tasarım, matematik ve geometri konularında içerikler paylaşıyor. Yazar, 2016 yılında bu alandaki ilk Türkçe kaynak olan “Grasshopper ile Parametrik Modelleme” kitabını yayınladı. Akademik yayınlarının yanında mimari projeler için hesaplamalı tasarım danışmanlıkları ve çalıştay yürütücülükleri yaptı. Fulya Akipek ile beraber kurdukları POTplus araştırma grubunun çalışmaları çeşitli sergi ve bienallerde sergilendi.

Fulya Özsel Akipek

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ortamında Mimarlık Lisansüstü Programı’ndan aldı. 2011 yılına kadar aynı bölümde öğretim elemanı olarak çalıştı. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Halen aynı bölümde dersler ve stüdyolar yürütmekte, aynı zamanda bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda çeşitli ödülleri ve jüri üyelikleri vardır. Çalışmaları ulusal ve uluslararası sempozyumlarda ve mimari dergilerde yayımlanmış ve bilim kurullarında görev almıştır. Ulusal ve uluslararası çalıştay, bienal, sergi, festival gibi mimari etkinliklere katılmış ve kamusal alanlarda mimari prototipler ve strüktürler inşa etmiştir. İlgi alanları, sayısal tasarım ve üretim, permakültür tasarımı ve ekolojik tasarım, performansa dayalı tasarım, malzeme araştırmaları ve mimarlık eğitimidir. Yakın zamanda Tuğrul Yazar’la birlikte kurdukları POTplus tasarım-araştırma grubunda, sayısal teknolojilerin, doğayla ilişkilenme, yerel malzemelerle üretim ve ekolojik tasarım için imkanları üzerinde araştırmalar yapmaktadır.