Takvim

30 Mart - Açılacak derslerin belirlenmesi için son gün (FYK)
9 Nisan - Açılması muhtemel derslerin ilanı
13-25 Haziran  - Kayıt 
26 Haziran Açılacak derslerin ilanı
27 Haziran Dersten çekilme (withdrawal) için son gün (ücret iadeli)*
2 Temmuz - Yaz Okulu Başlangıcı
20 Temmuz - Dersten çekilme (withdrawal) için son gün (ücret iadesiz) ** 
16-17 Ağustos - Final Sınavları
17 Ağustos - Derslerin son günü
27 Ağustos - Notların İlanı

* -Dersin açılmaması sebebiyle bırakılan dersler için %100 ücret iadesi yapılır. 
  -Geçer not alma sebebiyle bırakılan dersler için %100 ücret iadesi yapılır. 
  -Ders çakışması sebebiyle bırakılan dersler için %100 ücret iadesi yapılır.

** Ücret iadesi yapılmaz.