Sıkça Sorulan Sorular

 • Yaz Okulu takvimini, açılması önerilen dersleri ve ücretlerini nereden öğrenebilirim?
  http://yazokulu.bilgi.edu.tr/ sayfasından 9 Nisan 2018 tarihinden itibaren tüm detayları öğrenebilirsiniz
 • Yaz Okulu´nda hangi dersler açılmaktadır?
  Güz ve bahar dönemlerindeki bütün zorunlu ve seçmeli dersler yaz okulunda açılmayabilir. Öte yandan gerek Fakülteler gerek Koordinatörlük özellikle dönem içi zorunlu derslerin açılabilmesi için özel bir çaba sarf etmektedir. Ayrıca genelde online olarak verilen Genel Seçmeli (General Elective, GE) derslerinin de sayısı zamanla artmıştır .
 • Yaz Okulu´nda derslerin açılması için kayıtlı öğrenci sayısı şartı var mıdır?
  Evet vardır. Lisans programları için minimum 5 tam öğrenciye denk gelecek sayıda, önlisans programlarında ise 10 tam öğrenciye denk gelecek sayıda kayıt olmalıdır. Tezsiz yüksek lisans programlarında açılan dersler için böyle bir şart bulunmamaktadır.
 • Yaz Okulu´nda en fazla kaç ders alabilirim?
  En fazla 3 dersi geçmemek kaydıyla 21 kredilik seçim yapılabilir. Eğer yaz okulunda alınacak derslerle birlikte mezuniyet durumu söz konusu oluyor ise, Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu onayıyla 5 derse kadar alınabilir.
 • Kredi ücretini ödediğim dersin açılmadığı durumda ne olur?
  Yaz okulu takviminde belirtilen gün olan 27 Haziran 2018 mesai bitimine kadar gelen başvurularla ödenen ücretin tamamı en geç 10 iş gününde iade edilmektedir.
 • Yaz Okulu´nda başka bir üniversiteden ders almak mümkün müdür? Öncelikle dersin içeriğinin Bilgi´deki ile örtüşmesi beklenmektedir ve dersi Bilgi´de veren öğretim elemanının ön onayına ihtiyaç vardır. Dışarıdan alınan ders başarıyla tamamlanırsa sadece dersi geçmiş olarak kabul edilir, alınan notun genel ortalamaya etkisi olmaz.
 • Yaz Okulu´nda açılmayan dersler için ne yapmak gerekmektedir?
  Yaz Okulu koordinatörlüğüne yeterli sayıda isimden oluşan talep dilekçesi gelirse, dersin açılması için ilgili bölüm ile özel bir çalışmayı koordinatörlük yürütebilir.
 • Yaz Okulu´nda dersten çekilmek (withdrawal) mümkün müdür?
  Takvimde belirtilen tarihlerde ücret iadeli ve ücret iadesiz çekilmek mümkündür.
 • Yaz Okulu´nda kayıt danışmanından onay almak gerekli midir?
  Hayır. Yaz Okulu´nda eğer onay (consent) şartı varsa sadece ilgili dersin hocasından onay almak gerekebilir. Kayıt ya da ders ekleme-bırakma (add-drop) onayı yoktur.
 • Yaz Okulu´nda sınavlar nasıl olmaktadır?
  Yaz Okulu´nda not değerlendirme sistemi dersin öğretim yılı içerisinde (güz-bahar) nasıl verildiyse aynı şekilde olmak zorundadır. Örneğin normal dönemde final sınavı olan bir dersin yaz okulunda da final sınavı olmak zorundadır.