Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
YAZ OKULU ATÖLYELERİ

10 Temmuz – 4 Ağustos 2017 
santral
istanbul Kampüsü

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği Yaz Okulu’nun ikincisi; 10 Temmuz-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Uluslararası mimarlık ortamıyla bütünleşmek ve farklı kültürlerden tasarımcıların bir arada üretebilmelerine olanak sunmak adına, uluslararası mimarlık pratiğinin dikkate değer isimlerinin kısa ve yoğun atölyeler yürüttüğü Mimari Tasarım Yüksek Lisans Yaz Atölyeleri serisinin ikincisi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Alınan ve başarıyla tamamlanan her atölye, 5 kredilik bir lisans (4 kodlu dersler seçildiğinde) ya da yüksek lisans (5 kodlu dersler seçildiğinde) seçmeli dersi yerine sayılacaktır. İki atölye birden alındığında (5 kodlu dersler) 5 kredilik iki seçmeli ders ya da -yüksek lisans öğrencileri için- 10 kredilik bir yüksek lisans proje stüdyosu yerine sayılacaktır.

 

Son Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2017

Detaylı bilgi için: Evren Aysev Deneç (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Direktörü) evren.aysev@bilgi.edu.tr

Ön kayıt için: Hülya Oral (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Araştırma Görevlisi) hulya.oral@bilgi.edu.tr

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

BİLGİ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • ARCH 563 ve/veya ARCH 564 kodlu yüksek lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14-30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
  • Dersler, BİLGİ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencilerine ücretsizdir.

BİLGİ Lisans Öğrencileri:

  • ARCH 478 ve/veya ARCH 479 kodlu lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14 -30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
  • Ders ücreti kredi başına 400 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2.000 TL’dir.

BİLGİ Öğrencisi Olmayanlar:

  • Transkript fotokopisi / diploma / öğrenci belgesi
  • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
  • Fen Bilimleri Enstitüsü’ne verilmek üzere, Program Direktörü tarafından imzalanmış, ilgili yaz okulu derslerini almak istediğini belirten başvuru dilekçesi
  • Bütün belgeler Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilecektir.
  • Ders ücreti kredi başına 400 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2.000 TL’dir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için: Lisansüstü Öğrenci İşleri:
Sennur Ertürk sennur.erturk@bilgi.edu.tr

Ödeme ile ilgili detaylı bilgi için Öğrenci Muhasebesi Ofisi:
Elizabet Nalbandiyan elizabet.nalbandiyan@bilgi.edu.tr

 

STÜDYO 1 : “ODA” – A ONE ROOM DWELLING FOR THE 21 TH CENTURY 

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ: Mary Ann RAY // Robert MANGURIAN

10-21 Temmuz 2017

ARCH 478: Design Practices  //  ARCH 564: Design Implementations

 

 

 

Tarihsel olarak, insan barınakları genellikle tek bir odaya yerleşir. Oturma odası, yemek odası, yatak odası, vb. olmak üzere farklı işlevler için farklı odalardan oluşan çağdaş konut kavramı, belki de gündelik yaşam aktivitelerimizi ve sosyal etkileşimlerimizi parselleyen lüks bir mimari anomalidir. “ODA” - 21. YÜZYIL İÇİN TEK ODALI YERLEŞİM stüdyosu, tek mekandan oluşan ev örneklerinin titizlikle incelenmesini takiben, yaşadığımız bin yılın başında ortaya çıkan yeni yaşam biçimleri ile örtüşen yeni modeller kurgulanması üzerine çalışmayı hedefler.

Stüdyo kapsamında, Los Angeles'taki Schindler Evi, Çatalhöyük'teki neolitik konutlar, göçebe çadırları ve gecekondu yerleşimleri üzerinde çalışılacaktır. İstanbul'da bazı gecekondu konutları ziyaret edilip belgelenecek, edimsel bir ev hayatının mimarisini şekillendiren odaları özel bir dikkatle incelenecektir. Belgeleme çalışması, ölçme, çizim, fotografik "taramalar" ve yaşayanlarla yapılan görüşmeler şeklinde gerçekleşecektir.

En az 1:50 ölçekli fiziksel maketler üretilecektir.

Öğrencilerin temel maket yapma araçlarına sahip olmaları beklenmektedir.

 

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ HAKKINDA:

  

Mary-Ann RAY

Mary-Ann Ray, Los Angeles'taki Studio Works Architects'in direktörü ve deneysel bir kentsel / kırsal araştırma ve tasarım laboratuvarı BASE Beijing’in ortak kurucu direktörüdür. Ray, Washington Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yüksek lisansını Princeton Üniversitesi'nde onur derecesiyle tamamladı. SCI-Arc’ın Adjunct Faculty üyesi ve Michigan Üniversitesi Taubman Mimarlık ve Şehir Planlama Koleji’nde Taubman Centennial profesörüdür. 

Studio Works, tasarım çalışmaları ve araştırmaları yaygın olarak basılan, ödüllü bir tasarım firmasıdır. Mimar, yazar, tasarımcı ve eğitmen olan ortaklar Ray ve Robert Mangurian, 2001 yılında tasarım alanında devam eden çalışmalar dalında "Mükemmellik ve Yenilik için Chrysler Tasarım Ödülü"ne layık görüldü. 2008 yılında, Kanadalı Kent Anıtı konferansı için Kanada Mimarlık merkezi ve London School of Economics tarafından verilen “Stirling Ödülü”'nü kazandılar. Hem Mangurian hem de Ray, Roma'da Amerikan Akademisinin Roma Ödülü sahibi ve üyesidir.

Yayınlanan kitapları arasında Pamphlet Architecture No. 20 Partly Underground Rooms and Buildings for Water, Ice and Midets, Wrapper ve Caochangdi: Beijing Inside Out sayılabilir.

  

Robert MANGURIAN

Robert Mangurian, Los Angeles'taki Studio Works Architects'in direktörü ve deneysel bir kentsel / kırsal araştırma ve tasarım laboratuvarı BASE Beijing’in ortak kurucu direktörüdür. Stanford Üniversitesi'nde ve Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim görmüş olan Mangurian, SCI-Arc Emeritus Yüksek Lisans Programı Direktörü’dür. Yale Üniversitesi'nde misafir Saarinen profesörü, Virginia Üniversitesi'nde misafir Harry S. Shure profesörü, Michigan Üniversitesi'nde Taubman profesörü, Rice Üniversitesi'nde Wortham profesörü ve Harvard Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Studio Works, tasarım çalışmaları ve araştırmaları yaygın olarak basılmış olan, dünyaca tanınmış, ödüllü bir tasarım firmasıdır. Mimar, yazar, tasarımcı ve eğitmen olan ortaklar Ray ve Robert Mangurian, 2001 yılında tasarım alanında devam eden çalışmalar dalında "Mükemmellik ve Yenilik için Chrysler Tasarım Ödülü"ne layık görüldü. 2008 yılında, Kanadalı Kent Anıtı konferansı için Kanada Mimarlık Merkezi ve London School of Economics tarafından verilen “Stirling Ödülü”'nü kazandılar. Hem Mangurian hem de Ray, Roma'da Amerikan Akademisi’nin Roma Ödülü sahibi ve üyesidir.

  

STÜDYO 2:  NOPA - NON-ORTHOGONAL PLANAR ASSEMBLIES

 Atölye Yürütücüleri: Cemal Koray BİNGÖL // David JENNY // Gamze GÜNDÜZ // Leyla ILMAN // Luca PİSCOREC // Orkun KASAP // Selen ERCAN

28 Temmuz-4 Ağustos 2017

ARCH 479 //  ARCH 563: Design Technologies

 

 

 

NOPA (Non-Orthogonal Planar Assemblies), gelişmiş sayısal tasarıma entegre robotik imalat kullanarak ayrık doğrusal elemanların mekansal montajına odaklanır. Atölye, ETH Zürih'te aynı konuda daha önce yapılan başarılı çalışmalar üzerine kurulmuştur. Özellikle, ahşap kirişlerin dik açılı olmayan yan yana bağlantısının inşai tekniğine dayanan tasarımların geliştirilmesi için yöntemler, Rhino Python ve Grasshopper’da yazılan özel bir hesaplama düzeneği aracılığıyla derinlemesine araştırılacaktır. Hesaplamalı tasarım paradigmalarının ve modern üretim yöntemlerinin kesintisiz bütünleşmesini sağlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeni robot üretim tesislerinde, standart ahşap birleştirme teknikleri kullanılarak düzlemsel birleştirme yoluyla düzlemsel olmayan mekansal inşai sistemlerin tasarımı ve robotik imalatı amaçlanmaktadır. Katılımcılar, yeni tasarım arayüzleri, inşai yöntemleri, malzemeleri ve eşgüdümlü robotik imalat süreçlerini keşfetme ve deneyimleme şansına sahip olacaklardır.

Bu uluslararası atölye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Gramazio Kohler Araştırması, ETH Gelecek Şehirler Laboratuvarı ve NCCR Dijital Fabrikasyon öğretmenleri ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, ETH Zürih ve NCCR Dijital Fabrikasyon arasındaki işbirliğiyle gerçekleşmektedir. Katılımcıların, atölye temaları için doğal bir merakın yanı sıra tasarım için proaktif ve pratiğe yatkın bir yaklaşıma sahip olmaları beklenmektedir.

Çoklu paradigma programlama dillerinde temel komut yazımı bilgisi avantajlı olsa da atölyeye katılım için zorunlu değildir.

 

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ HAKKINDA:

 

CEMAL KORAY BİNGÖL

Cemal Koray Bingöl İstanbul merkezli bir mimardır. Araştırması, bilgisayar programlama ve elektronik yoluyla bilgisayar tasarım teknolojileri üzerine yoğunlaşmıştır. Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinin ana konusu “kentsel yayılma simülasyonu”dur. TU Eindhoven'da bir değişim programına katılarak altı ay boyunca kentsel tasarım üzerine çalıştı.

2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve çeşitli üniversitelerde 'hesaplamalı tasarım' konusunda ders vermektedir. 2013'te kurduğu Epitome {collaborative network} kapsamında çeşitli tasarım ofisleri, akademisyenler ve enstitüler ile işbirliği yapmaktadır.

 

DAVID JENNY

EPFL Lausanne, Tokyo Üniversitesi ve ETH Zürih'te mimarlık okudu. İsviçre ve Japonya'daki farklı ofislerde, örneğin Sou Fujimoto Architects, noiz Architects (Tokyo), EM2N ve Gramazio Kohler Architects (Zürih) çalıştı. Eğitimini tamamlamadan önce, Singapur'daki “Future Cities Laboratory”de öğrenci, araştırma asistanı ve “Robotic Tiling” ekibinin bir parçasıydı. Diplomasını ETH Zürih’te bitirdikten sonra (Mimarlık alanında sia master ödülü), Gramazio Kohler Research, Chair of Architecture and Digital Fabrication - ETH Zurich’te araştırma görevlisi olarak çalıştı ve seçmeli ders ve seçmeli tez projelerini yürüttü. Ayrıca, robotik dijital imalat tekniklerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi ve mimari tasarımda uygulanmasına odaklanan Dijital Üretim (MAS DFAB, NCCR) Yüksek Lisans Programı öğretim ekibinin bir parçasıdır.

Kişisel araştırma konuları arasında, mimari tasarım için algoritmik tasarım yöntemlerinin potansiyelinin keşfedilmesi yer almaktadır.

 

GAMZE GÜNDÜZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan mimar, 2010'da çeşitli mimarlık stüdyolarında çalıştıktan sonra eğitimine devam etti ve IaaC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) Dijital Tectonics Stüdyosu'ndan M.Arch derecesi aldı ve Açık Tez Üretim Programı'na katıldı. Gündüz, BİLGİ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hesaplamalı Tasarım Programı'nda doktorasını sürdürmektedir.

Araştırma ilgi alanları arasında üretken algoritmalar, kompozit malzeme çalışmaları ve alet yapımı yer almaktadır.

 

LEYLA ILMAN

İsviçre'de doğdu (1985), İstanbul'da büyüdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu, diploma projesi için birincilik ödülü (2009) kazandı. ETH Zürih'te Mimarlık Yüksek Lisansı yaptı ve konut, dijital imalat ve sanatta uzmanlaştı. Mezuniyetten sonra, İsviçre'nin önde gelen mimarlık firması Zürih (2012-2016) Gigon / Guyer Architects'de çalışmaya başladı. Gigon / Guyer'de çalışırken, çok sayıda ödüllü projelere ve üç birincilik ödülüne katkıda bulundu. Konut odaklı mimari ve kentsel tasarım konusunda uzmanlaştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı Temel Tasarım Stüdyo yürütücüsü olarak ders vermektedir. İş hayatına İstanbul ve Zürih'te devam etmektedir.

 

LUKA PISKOREC

Hırvatistan'da Zagreb Üniversitesi'nde mimarlık okudu ve Hırvatistan ve İsviçre'deki mimari ofislerde çalıştı. Çalışmalarını ETH Zürih'te sürdürerek 2011'de Mimarlık Yüksek Lisansı'nı (MSc ETH Arch) aldı. Çalışmaları sırasında dijital imalat tekniklerine ve mimariye uygulanan algoritmik programlama yöntemlerine yoğunlaştı. İlgili konularda çok sayıda uluslararası çalıştay organize etti ve yönetti. 2011'den beri ETH Zürich, Gramazio Kohler Araştırma Merkezi’nde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. 2011-204 yılları arasında, seçmeli ders ve seçmeli tez çalıştaylarında, robotik sayısal üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve mimari tasarımda uygulanması konularını yönetti. Ocak 2015'ten itibaren NCCR DFAB tarafından başlatılan ve ETH Zürich'de yürütülen Dijital Fabrikasyonda İleri Çalışmalar Yüksek Lisans Programı (Master of Advanced Studies - MAS)’nda eğitmen olarak yer almaktadır. 2015 yılında kurulan, kültür girişimlerinin başlatılması ve tanıtımı için çalışan Zürih merkezli TEN Derneği’nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır.

 

ORKUN KASAP

Orkun Kasap 2004-2012 yılları arasında Türkiye, Danimarka ve İsviçre'de mimarlık okudu. 2008'de Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Emre Arolat Architects (İstanbul) ve EM2N (Zürih) gibi mimarlık ofislerinde çalıştı. 2012 yılında ETH Zürih'ten Mimarlık diplomasını alarak ETH Zürih'de Mimarlık ve Dijital İmalat Kürsüsü’ne katıldı. Halen NCCR Digital Fabrication'de Eğitim Sorumlusu ve Proje Koordinatörü olarak çalışmakta ve Zürih'de Leyla Ilman ile birlikte mimari tasarım projeleri ürettiği mesleki pratiğini devam ettirmektedir.

 

SELEN ERCAN

Mimar ve dijital imalat araştırmacısıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezuniyetini takiben ODTÜ ve Delft TU tarafından ortak sunulan uluslararası Mimari Hesaplamalı Tasarım ve İmalat Teknolojileri Yüksek Lisans Programı’na devam etti. 2011-2013 arasında inşaat için yerinde robotik imalat için hareketli robot uygulamalarına odaklanan ETHORD dimROB (European Clearing House for Open Robotics Development under the European Union’s FP-7 Research Program) dahil olmak üzere ETH Zürih Mimarlık ve Dijital Fabrikasyon Kürsüsü’nde çeşitli projelerde çalıştı. ETH Zürich'te özel ahşap elemanlarının robotik kesimi ve montaj sırasına odaklanan “Shifted Frames 2” dahil olmak üzere çeşitli seçmeli tezlere asistanlık yaptı. 2012 yılından beri, inşaat alanlarındaki karmaşık yapı elemanlarının mobil robotik imalatının ve yapı bileşenlerinin 1: 1 ölçekli robotik imalatının araştırılması üzerine çalışmaktadır. Haziran 2013'ten beri mobil “Robotic Tiling” projesinin lideri olan Singapur ETH Merkezli, “Future Cities Laboratory” - Gramazio Kohler Research, Chair of Architecture and Digital Fabrication’da araştırmacı olarak çalışmaktadır.