Sıkça Sorulan Sorular

• Yaz Okulu takvimini, açılması muhtemel dersleri ve ücretlerini nereden öğrenebilirim?
http://yazokulu.bilgi.edu.tr/ sayfasından 21 Nisan 2017 tarihinden itibaren tüm detayları öğrenebilirsiniz.

• Yaz Okulu’nda hangi dersler açılmaktadır?
Güz ve bahar dönemlerindeki bütün zorunlu ve seçmeli dersler Yaz Okulu’nda açılmayabilir. Öte yandan gerek fakülteler gerek koordinatörlük özellikle dönem içi zorunlu derslerin açılabilmesi için özel bir çaba sarf etmektedir. Ayrıca genelde online olarak verilen Genel Seçmeli (General Elective, GE) derslerinin de sayısı zamanla artmıştır.

• Yaz Okulu’nda derslerin açılması için kayıtlı öğrenci sayısı şartı var mıdır?
Evet vardır. Lisans programları için minimum 5 öğrenciye denk gelecek sayıda, önlisans programlarında ise 10 öğrenciye denk gelecek sayıda kayıt olmalıdır.

• Yaz Okulu’nda en fazla kaç ders alabilirim?
En fazla 3 dersi geçmemek kaydıyla 21 kredilik seçim yapılabilir. Eğer Yaz Okulu’nda alınacak derslerle birlikte mezuniyet durumu söz konusu oluyorsa, Fakülte Yönetim Kurulu önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu onayıyla 5 derse kadar alınabilir.

• Kredi ücretini ödediğim dersin açılmadığı durumda ne olur?
Yaz Okulu takviminde belirtilen son gün olan 7 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar gelen başvurularla ödenen ücretin tamamı en geç 10 iş gününde iade edilmektedir.

• Yaz Okulu’nda başka bir üniversiteden ders almak mümkün müdür?
Öncelikle dersin içeriğinin BİLGİ’dekiyle örtüşmesi beklenmektedir ve dersi BİLGİ’de veren öğretim elemanının ön onayına ihtiyaç vardır. Dışarıdan alınan ders başarıyla tamamlanırsa, sadece dersi geçmiş olarak kabul edilir, alınan notun genel ortalamaya etkisi olmaz.

• Yaz Okulu’nda açılmayan dersler için ne yapmak gerekmektedir?
Yaz Okulu Koordinatörlüğü’ne yeterli sayıda talep dilekçesi gelirse, Koordinatörlük dersin açılması için ilgili bölüm ile özel bir çalışma yürütebilir.

• Yaz Okulu’nda dersten çekilmek (withdrawal) mümkün müdür?
Takvimde belirtilen tarihlerde ücret iadeli ve ücret iadesiz çekilmek mümkündür.

• Yaz Okulu’nda kayıt danışmanından onay almak gerekli midir?
Hayır. Yaz Okulu’nda eğer onay (consent) şartı varsa sadece ilgili dersin öğretim elemanından onay almak gerekebilir. Kayıt ya da ders ekleme-bırakma (add-drop) onayı yoktur.

• Yaz Okulu’nda sınavlar nasıl olmaktadır?
Yaz Okulu’nda not değerlendirme sistemi dersin akademik yılı içerisinde (güz-bahar) nasıl verildiyse aynı şekilde olmak zorundadır. Örneğin, normal dönemde final sınavı olan bir dersin Yaz Okulu’nda da final sınavı olmak zorundadır.